Malvatherapie

Energetische therapie bij depressie

Algemene beschrijving depressie

Het begrip depressie wordt beschreven in de DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en er is zeer veel informatie op internet te vinden.

Een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een kort dip tot ernstige neerslachtigheid [bron]

Veel voorkomende klachten

- Depressieve stemming (geprikkeldheid bij kinderen en adolescenten gedurende vrijwel de gehele dag, bijna iedere dag.
- Vermindering van interesse of plezier in vrijwel alle activiteiten gedurende vrijwel de gehele dag, bijna iedere dag.
- Onopzettelijke, duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename.
- Slapeloosheid dus onvoldoende kan slapen of juist teveel moet slapen, bijna iedere dag.

- Gevoelens (kunnen waanachtig zijn) van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens (niet allen maar zelfverwijten of schuldgevoel over het ziek zijn), bijna elke dag.
- Veel depressieve spreken, denken en bewegen traag en langzaam (geremde depressie)
- Vermoeidheid of verlies ven energie, bijna iedere dag. 
 [bron]

Voor wie is Malva Therapie geschikt?

Malvatherapie is geschikt voor jong en oud. Malva Therapie heeft een genezende en een pijnstillende/ verzachtende werking. Malva therapie werkt aanvullend of ondersteunend en vervangt geen reguliere arts of reguliere therapie. Daarom verwijzen wij zo nodig terug naar de huisarts.

Wat biedt Malvatherapie?

Globaal gezegd stimuleren energetische behandelingen om de depressie te overwinnen.
- Specifieke energetische behandelingen die het denken positief beïnvloeden.
- Chakrabehandelingen en meridiaan behandelingen die de depressieve gevoelens en klachten sterk verminderen.

Bij een depressie is er altijd sprake van een verstoring van 3 meridianen. En omgekeerd wanneer deze 3 meridianen niet goed werken zal er sprake zijn van een depressie. Verder kan een depressie in verband gebracht worden met enkele chakra's en soms is ook een traumatische gebeurtenis of een valpartij een veroorzaker van een depressie op latere leeftijd.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Vergoeding is afhankelijk van je afgesloten verzekeringspakket. 
Klik de button voor het overzicht van aangesloten zorgverzekeraars.

Maak een afspraak